Większość członków rządu polskiego stała na stanowisku, że porozumienie ze Związkiem Radzieckim będzie możliwe tylko wtedy, gdy ten uzna dawną granicę ryską z 1921 roku. Tymczasem rząd radziecki podtrzymywał swój punkt widzenia na temat tej granicy. Z uznania granicy z 1921 roku wycofała się również Wielka Brytania. Podjęte za pośrednictwem rządu angielskiego rokowania polsko – radzieckie trwały dość długo. Polska podnosiła w nich sprawy terytorialne oraz poruszała kwestie obywatelstwa osób zamieszkałych na ziemiach przejętych przez Związek Radziecki. Po długich dyskusjach podpisano układ, ale nie było w nim wzmianki o przyszłych granicach państwa polskiego, było natomiast stwierdzenie, że rząd radziecki nie uznaje zmian terytorium polski, jakie zaszły w wyniku wojny polsko – niemieckiej. Układ został podpisany 30 lipca 1941roku, natychmiast wszedł w Zycie i nie podlegał ratyfikacji. Wywarł on duży wpływ na kształtowanie się koalicji antyhitlerowskiej. Podpisanie tego układu miało duże znaczenie dla losów Polaków znajdujących się w Związku Radzieckim.

www.complito.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ