Działalność kantorowa to wedle obowiązującej ustawy działalność gospodarcza prowadzona na podstawie posiadanego zezwolenia. Polega ona w głównej mierze na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych, a także pośrednictwie w ich zakupie i sprzedaży. Podmiot, który uzyska wpis do rejestru działalności kantorowej może prowadzić bez przeszkód działalność kantorową. Co więcej taki podmiot w żadnym wypadku nie może być uprzednio prawomocnie skazany za przestępstwa skarbowe czy też za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

Fachowe przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje takie aspekty jak między innymi: ukończenie kursu związanego z prowadzeniem działalności kantorowej lub też praca w banku przez co najmniej rok. Kiedy można rozpocząć prowadzenie działalności kantorowej? Przedsiębiorca legitymujący się odpowiednimi dokumentami może rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków tuż po wpisaniu do rejestru działalności kantorowej. Jak uzyskać taki wpis? Rejestr działalności kantorowej prowadzony jest przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wniosek który zamierzamy złożyć powinien zawierać takie elementy jak: numer identyfikacji podatkowej, podpis przedsiębiorcy, data i miejsce składania wniosku, siedziba i adres jednostek, numer w rejestrze przedsiębiorców oraz oczywiście firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania. Oprócz wniosku potencjalny przedsiębiorca powinien załączyć specjalne pisemne oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności kantorowej określone w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.”.

Organ, u którego złożone zostały dokumenty powinien w okresie 7 dniu od dnia wpływu wniosku oraz oświadczenia. Jeżeli dany organ nie dokona wpisu do rejestru w przewidzianym terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu organu upłynęło 14 dni to wówczas przedsiębiorca sam może rozpocząć działalność. Jednakże rozpoczęcie tejże działalności kantorowej powinno być poprzedzone zawiadomieniem organu. Warto wspomnieć, iż organ prowadzący rejestr działalności regulowanej ma prawo do wydania decyzji negatywnej w zakresie prowadzenia działalności kantorowej. Dzieje się tak wówczas, gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem. Najlepsze kantory w Warszawie legitymują się najlepszymi przedsiębiorcami, którzy posiadają wiele certyfikatów.

Kantor wymiany walut powinien zawsze proponować swoim klientom najkorzystniejsze ceny panujące na rynku. Niekiedy przedsiębiorcy decydują się na zawieszenie działalności. Wtedy przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić pisemnie organ prowadzący rejestr, w terminie 7 dni licząc od dnia zawieszenia. Kantor w Warszawie wskazuje, iż prowadzenie działalności kantorowej wymaga skrupulatnego prowadzenia ewidencji wszystkich operacji, powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ