Konto maklerskie, czyli rachunek inwestycyjny. Służy do przechowywania informacji o posiadanych środkach pieniężnych i innych ważnych dokumentach. Dzięki niemu klient może dokonywać transakcji na giełdzie kupna i sprzedaży. Konto maklerskie może założyć osoba fizyczna lub podmiot prawny. Każda taka osoba musi być pełnoletnia, musi także posiadać ważny dokument tożsamości. W przypadku konta maklerskiego są bardzo istotne akcje. To nic innego jak papiery wartościowe, które potwierdzają udział posiadacza w spółkach. Obligacje są rodzajem papieru wartościowego. Instrumenty pochodne nie są formą papieru wartościowego. Dzielą się na symetryczne oraz niesymetryczne. Symetryczne są kontaktami terminowymi. Niesymetryczne są określonymi dobrami wartości.

Można wyróżnić wiele rodzajów kont maklerskich. Limit ceny, zlecenie po każdej cenie, zlecenie po cenach rynkowych oraz zlecenie zawierające limit. Limit ceny, czyli składający zlecenie określa maksymalną jego wartość. Zlecenie po każdej cenie to wystawiający zlecenie nie określa limitów transakcji. Zlecenie po cenach rynkowych to składający zlecenie zgadza się na zakup czy sprzedaż po najlepszej cenie. Zlecenie zawierające limit jest kursem referencyjnym.

www.motell.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ